• เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.