• จบปริญญาตรีในสาขานิเทศฯ / Film / หรือสาขาอื่นๆ
  • สามารถใช้งาน Premiere Pro และ/หรือ Final Cut Pro
  • สามารถใช้งาน PhotoShop และ/หรือ Lightroom

22-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?