• เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
  • ปริญญาตรี / มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี / มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.