• สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญา หรือปริญาตรี
  • โบนัสประจำปี และโบนัสหลังออกบู๊ท ประกันสังคม
  • มีประสบการทำงานด้านการออกแบบ 1 ปีขึ้นไป

07-Dec-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • ประสบการณ์ทำงานในการเป็นผู้แทนขายรากฟันเทียม

30-Nov-19

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?