• จบการศึกษาระดับปวช.ขี้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • จัดสต็อกสินค้า ตรวจนับสินค้า จัดสินค้าตามใบสั่ง

16-Aug-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ซื่อสัตย์

16-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • พนักงานขายวัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรม

16-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีทัศนคติที่ดี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.