• อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS officeและ Internet ได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS officeและ Internet ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.