• จัดทำรายงานสินเชื่อ-ลูกหนี้คงค้าง
  • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโดย Excel
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.