• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่
  • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี

18-Aug-17

THB25k - 30k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.