• ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริษัท
  • ประกันสังคมสำหรับพนักงาน
  • ได้รับเบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท

09-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?