• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ชื่นชอบการท่องเที่ยว
  • สามารถทำ intro ของ Video ด้วยโปรแกรม After Effect

13-Jul-18

 

Applied
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตไม่ติด Offline
  • ชื่นชอบการ Online เป็นชีวิตจิตใจ และมี Smartphone
  • วางแผนกลยุทธ์และคิดกิจกรรมให้กับช่องทาง Social

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?