• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ชื่นชอบการท่องเที่ยว
  • สามารถทำ intro ของ Video ด้วยโปรแกรม After Effect

18-May-18

 

Applied
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตไม่ติด Offline
  • ชื่นชอบการ Online เป็นชีวิตจิตใจ และมี Smartphone
  • วางแผนกลยุทธ์และคิดกิจกรรมให้กับช่องทาง Social

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.