• ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเล็ค วัดคุม แมคคา อุตสาหกรรม
  • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้
  • จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบออโตเมชั่น นำเข้าจากยุโรป

21-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท
  • จำหน่ายสายไฟ นำเข้าจากยุโรป

21-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบติดตั้งงานระบบอ่าน Barcode และMachine Vision
  • ออกแบบหาวิธีตรวจจับงานที่ผิดพลาดของลูกค้า
  • จัดทำระบบอัตโนมัติในการตรวจจับและ reject งาน

21-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?