• มีประสบการณ์งานขายอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีบุคลิคภาพที่ดี ยิ้มแย้ม ชอบงานขาย

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • จัดสรรเงินทุน
 • วิเคราะห์การลงทุน
 • Capital

17-Sep-19

 

Applied
 • พัฒนาโครงการ
 • สถาปนิก
 • อสังหาริมทรัพย์

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?