• เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าในงานบริการหลังการขาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือในสายงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • หากมี สญ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการขอวงเงินกู้ Pre-Finance
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • HOME LOAN
 • สินเชื่อบ้าน
 • Feasibility

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Feasibility
 • Business Developmen
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

11-Sep-18

Base salary + high commission

Applied