• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • หากมี สญ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างคอนโด
 • อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

12-Nov-18

 

Applied
 • Feasibility
 • Business Developmen
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

12-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป 3 ปี
 • ควบคุม/ตรวจสอบ Payment

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าในงานบริการหลังการขาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือในสายงาน

12-Nov-18

 

Applied
 • ผู้จัดการโครงการ
 • Project Manager
 • แนวราบ

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานการตลาดบ้านและคอนโด
 • สามารถวางแผนงานการตลาด
 • สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • สินเชื่อบ้าน/คอนโด
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อ Home Loan

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Sale
 • ภาษาจีนกลาง
 • เจ้าหน้าที่ขายบ้าน และคอนโด

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied