• อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าคอมมิชชั่น

13-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • Finance
  • Commercial
  • Accounting

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?