• อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ท่องเที่ยวประจำปี

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา .
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ /การขาย

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?