• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ในงาน 5ปีขึ้นไป

23-Apr-19

Salary negotiable

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในงานคลังสินค้า

22-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?