• วุฒิ ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
  • ทักษะในการติดต่อประสานงาน

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Experience: 1 Year(s) In field: Sales
  • จบสาขาใดก็ได้ ทางด้านบริหารธุรกิจ
  • Build long term customer relationship

24-Sep-18

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • หากมีความรู้ด้าน Vmware , Linux , Backup

23-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?