• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 - 32 ปี ( เท่านั่น )
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีใจร้กงานขายและบริการ

18 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เขียนโปรแกรมและแก้ไข ปัหญาโปรแกรมได้ดี
 • web application (VB.Net) ร่วมกับ SQL Server ได้
 • CSS, HTML, AJAX, Telerik, Java script หรือ JQuery

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • อัลตราซาวด์,ทรวงอก,เทคนิคการเเพทย์

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-29 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

16-May-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.