• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ รักงานขาย
  • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้/มีรถจักรยานยนต์

18 hours ago

 

Applied
  • วุฒิ ปวช.,ปวสสาขาช่างกลโรงงาน เครื่องกล ช่างยนต์
  • 1-2 ปีด้านการซ่อมเครื่องกลโรงงาน
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนมีวินัยและมีความรับผิดชอบ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?