• ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานต่างๆ

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.