• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • สามารถใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ iFis
  • คอยช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดบัญชี

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • Degree or higher in Financial, Banking, Accounting
  • 3-5 years working experience in Risk Management
  • Evaluate credit line application and analyze

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
  • Verify the correctness of all tax payments
  • CPD qualified is a must and CPA is preferable

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?