• ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์
  • 4.เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้า

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีทักษะด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าและคอนโทรล
  • ประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

19-Nov-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมและเครื่องวัด 2 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือใกล้เคียง
  • ใช้โปรแกรม Autocad ได้

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?