• ควบคุมการบริการด้านความปลอดภัยของอาคาร
 • ดูแลเกี่ยวกับบัตรจอดรถและการจัดการที่จอดรถ
 • ตรวจสอบการบันทึกรายงานประจำวันของรปภ.

5 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Supervise the Engineer at the building.
 • Oversee the management of specific sites
 • Supervise the system in the common areas

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • To arrange the appointment meeting for Directors
 • Take and prepare the minutes of meetings
 • To translate of PMs document if requires

12-Sep-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Keep track of market intelligence Industrry
 • Client Relationship Management
 • Prospect for potential new client

12-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?