• เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะการเป็นผู้นำ

04-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

04-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.