• จบปริญญาตรี คณะเกษตร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

25-May-20

THB20k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?