• ระดับเงินเดือนเริ่ม: 17,000 – 20,000
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  • เคยทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง

19-May-18

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.