• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ควบคุม ด้านอาคารต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?