• วุฒิการศึกษา ปวช. บัญชี การเงิน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • จัดตรวจเก็บ-อุปกรณืเครื่องมือในบริษัท

16-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช.
  • มีใบขับขี่ถูกต้อง
  • ไม่มีประวัติหรือคดีความ

16-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช.
  • มีประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • งานเชื่อมโครงสร้างทั้วไป

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.