• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
 • บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรในระบบัญชี
 • จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

17 hours ago

 

Applied
 • Design and Develop Web App and Mobile App.
 • verify&test product under requirement.
 • Design database algorithm.

12-Jul-18

 

Applied
 • Develop&test according to program specifications.
 • Experience least 2-3 years in ABAP.
 • Supports performance monitoring and tuning

12-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • การบริหารจัดการภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jul-18

 

Applied
 • Export Sales
 • ติดต่อเสนอขายสินค้าให้ต่างประเทศ
 • Sales

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?