• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโรงงาน
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่นได้

16 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?