• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 15 ปี
  • อยู่ในระดับผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?