• การศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี
  • สามารถเดินทางไปโครงการต่างจังหวัดได้ ในบางครั้ง

07-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?