• จบป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,โยธา,ก่อสร้าง
 • ปสก.ด้านงาน ISO,Auditor 1-2ปี
 • มีปสก.จากบริษัทญี่ปุ่น(พิจารณาเป็นพิเศษ)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch Up ได้ระดับปานกลาง
 • มีประสบการณ์เขียนแบบก่อสร้าง,Precast(พิจารณาพิเศษ)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปวส. สาขาก่อสร้าง หรือโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ AutoCAD 3D,Sketch Up
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Identify automation and process improvement ideas
 • reporting/data analyses for various stakeholders
 • focusing on CRM and Marketing enhancement

18-Aug-17

 

Applied
 • focusing on GIS and location-based application
 • Identify automation and process improvement ideas
 • Develop a strong understanding of the data source

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Can speak English
 • Good attitude
 • Can work 6 days/week

18-Aug-17

 

Applied
 • Strong in English
 • Bachelor's degree in any field.
 • Able to work 6 days / week

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม AutoCad,SketchUp
 • รับสมัครด่วน

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • PR Marketing for Chinese market
 • Mandarin or Cantonese is required
 • Knowledge in property business is required

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Marketing Communication
 • Fluent English
 • Branding and communication both online and offline

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in e-commerce
 • strong analytical skills with interpreting digital
 • Solid knowledge of website analytics tools

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

15-Aug-17

 

Applied
 • Economics, Statistics, Real Estate
 • Research
 • Strong Excel

15-Aug-17

 

Applied
 • Market Research
 • Economics
 • Statistics

15-Aug-17

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

15-Aug-17

 

Applied
 • analyst
 • finance,economic
 • feasibility study

15-Aug-17

 

Applied
 • Can speak English
 • Can speak Japanese
 • Can work 6 days/week

15-Aug-17

 

Applied
 • Can speak English
 • Can speak Chinese
 • Can work 6 days/week

15-Aug-17

 

Applied
 • Excellent command in English
 • TOEIC more than 700 scores
 • Having experiences in Sales at least 1 years

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

15-Aug-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

15-Aug-17

 

Applied
 • Excellent command in English
 • TOEIC more than 700 scores
 • Having experiences in Sales at least 1 years

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning and Implementing co-marketing campaign
 • Strengthening current relationships with partners
 • managing the commercial negotiation with partners

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing planning, Media planning.
 • Initiate strong direction communication plan.
 • Able to travel along the country.

14-Aug-17

 

Applied
 • Corporate Marketing Communication
 • Fluent English
 • Branding and communication both online and offline

14-Aug-17

 

Applied
 • New breed of sales agents called ‘Sale Executive'
 • Strong sense of managerial skill
 • Charismatic appeal with smart attitude.

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เพศชาย
 • มีประสบการณ์ตรง 6 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

14-Aug-17

 

Applied
 • International Marketing and Business Development
 • China bases for Thai nationality
 • Ability to travel both local and international

14-Aug-17

 

Applied
 • International Marketing in Management level
 • Able to travel abroad
 • Experienced in marketing oversea

11-Aug-17

 

Applied
 • ช่างภาพ,ตกแต่งภาพ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง

10-Aug-17

 

Applied
 • มีความความสามารถด้านงาน Design
 • จบสาขาสถาปนิก, มัณฑนากร, ภูมิสถาปนิก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.