• บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
 • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

21 hours ago

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • ประสานงาน บริหารจัดการ

21 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
 • มีความรู้ด้าน พรบ. หมู่บ้านจ้ดสรร
 • ประสานงาน บริหารจัดการ

21 hours ago

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

21 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • good communication skill (Operation Manager)
 • Bachelor degree in hotel or Business management
 • can be work under pressure

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning and Implementing co-marketing campaign
 • Strengthening current relationships with partners
 • managing the commercial negotiation with partners

19-Jul-18

 

Applied
 • Communicate in English and bargain skills
 • Oversees to ensure all team members are properly
 • Responds to reasonable guest requests

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Developing strategies
 • agency management
 • Excellent command in English

19-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ เงินกู้ฉุกเฉิน
 • บุคลิกดี รักงานบริการ อดทน มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีปสก.งานสวัสดิการ และคล่อง excel

19-Jul-18

 

Applied
 • 3-5 years exp in Digital Marketing
 • Fluent in English
 • Creativity with proactive personality

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Graphic designer
 • Designs for Digital media
 • proficient in Illustration, Photoshop ,Indesign

19-Jul-18

 

Applied
 • At least 1 years in Copywriter or Content writer
 • Creative passion
 • Analytical thinking plus

19-Jul-18

 

Applied
 • Design and deliver wireframes
 • Conduct user research and evaluate user feedback.
 • in charge UX/UI solution design.

19-Jul-18

 

Applied
 • 2 years experiences in Secretary
 • Excellent English communication and computer skill
 • Pleasant personality, and good interpersonal skill

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Prepare BOQ , Tender , Auto CAD
 • ปสก.ถอดแบบประมาณราคา สอบราคาวัสดุ 5-7ปี
 • จบโยธา ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและเคยอยู่ผู้รับเหมา

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ดูแล ช่วยเหลือ และให้บริการลูกค้า อย่างเต็มที่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jul-18

 

Applied
 • Excellent command of Traditional Chinese
 • Good Command of English
 • Knowledge in Marketing

19-Jul-18

 

Applied
 • Maintaining & Developing social media
 • Solid knowledge of website analytic tools
 • Excellent command of English

19-Jul-18

 

Applied
 • focusing on GIS and location-based application
 • Identify automation and process improvement ideas
 • Develop a strong understanding of the data source

18-Jul-18

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in any field
 • 7-10 years experienced in property resale
 • Skilled in negotiation with service mind attitude

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command in English
 • TOEIC more than 650 scores
 • Having experiences in Sales at least 1 years

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทัศนคติดในการทำงานดี
 • มีไหวพริบ ทำงานเชิงรุก และภาวะกดดันได้
 • มีประสบการณ์งานขาย หรือการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์

18-Jul-18

 

Applied
 • Good personality
 • Good english skill in communication
 • good knowledge in real estate

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและร่วมกำหนด social media,content marketing
 • เขียนและจัดทำ contentสำหรับ social media
 • สรุปผล และจัดทำรายงานแคมเปญเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์

18-Jul-18

 

Applied
 • Degree in Real Estate, Finance, Economics
 • 1 year experienced in Land Acquisition
 • Financial analysis and feasibility study

18-Jul-18

 

Applied
 • System Analyst
 • System development performance
 • organization development

18-Jul-18

 

Applied
 • Experience to supervise the team of recruiters
 • Team management and strong decision-making skills
 • Good pesonality, Excellent English and Excel

18-Jul-18

 

Applied
 • Handles all recruitment process.
 • Develops a pool of qualified candidates in advance
 • Excellent English.

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Research, Statistics
 • 2 year experienced in analyze and research
 • Friendly with strong coordination skill

18-Jul-18

 

Applied
 • marketing strategy
 • Provide solutions to advance technical issues
 • Evaluate chapter's performance

18-Jul-18

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

18-Jul-18

 

Applied
 • Digital marketing skill
 • performance-based marketing (SEM, SEO)
 • Good command of English

18-Jul-18

 

Applied
 • นวัตกรรม, Innovation
 • สถาปัตยกรรม
 • ความคิดสร้างสรรค์

17-Jul-18

 

Applied
 • Minimum 3-5 years’ experience in public relations
 • Media or Influencer relation experience is a plus
 • Good command in English

17-Jul-18

 

Applied
 • Developing strategies
 • agency management
 • Excellent command in English

17-Jul-18

 

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง

17-Jul-18

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

17-Jul-18

 

Applied
 • At least 5-7 years of exp. in IT support
 • Set up IT Infrastructure standards and policies
 • Initiate IT business solutions and manage team

17-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Sci./ Engineer. / IT
 • 3- 4 years of experience in .NET Programming
 • Strong in .NET Programming(VB.NET,C#NET,ASP.NET,C)

17-Jul-18

 

Applied
 • Design data model for the Data Lake
 • Develop a business definitions driven metadata
 • Manage the life cycle of the data model

17-Jul-18

 

Applied
 • Wellness field such as Spa, Yoga, Colon hydrothera
 • Good command of English communication skills
 • Management and supervisory skills

16-Jul-18

 

Applied
 • Identify automation and process improvement ideas
 • reporting/data analyses for various stakeholders
 • Willing to learn and have a passion with data

16-Jul-18

 

Applied
 • dvanced analytics methods for business topics
 • Provide consulting in advanced analytics
 • Build methodology and moderate advanced analytics

16-Jul-18

 

Applied
 • Identifying organization's data silos
 • Designing data collection
 • Experience in SQL programming

16-Jul-18

 

Applied
 • Improve Sale&Marketing process
 • monitor/evaluate performance of services/program
 • Collaborates with external agencies and resources

16-Jul-18

 

Applied
 • good communication skill (Operation Manager)
 • Bachelor degree in hotel or Business management
 • can be work under pressure

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in sale and marketing at least 2 years
 • good English in communication
 • can be work under pressure

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied