• นวัตกรรมใหม่ๆจากจีน ใช้กับที่พักอาศัย
 • มีแนวทางในการหาช่องทางใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ เจรจาต่อรอ
 • สื่อสารจีนได้ดี มีทักษะการนำเสนอ จัดทำข้อมูล

22 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • service-minded
 • New grad is welcome

21-Sep-18

 

Applied
 • Graphic designer
 • Designs for Digital media
 • proficient in Illustration, Photoshop ,Indesign

21-Sep-18

 

Applied
 • Good communication in Thai and English
 • Operational experience within call center
 • Service-minded, problem solving

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Cash flow
 • Sensitivity Analysis
 • finance

20-Sep-18

 

Applied
 • Excellent command in English
 • Execute plans that support the company’s marketing
 • Able to travel both local and international

20-Sep-18

 

Applied
 • Project Management, Planning, Coordinate
 • High rise property management experience
 • Male, Civil Engineer, good personality

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skills in Thai and English
 • •Great computer skills (MS Office, Outlook)
 • Great interpersonal and coordination skill

20-Sep-18

 

Applied
 • Design and deliver wireframes
 • Conduct user research and evaluate user feedback.
 • in charge UX/UI solution design.

20-Sep-18

 

Applied
 • Work at Chiangmai
 • Good command in English
 • Good command in Chinese

19-Sep-18

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

19-Sep-18

 

Applied
 • marketing strategy
 • Provide solutions to advance technical issues
 • Evaluate chapter's performance

19-Sep-18

 

Applied
 • .NET (VB.NET, C#) jQuery, Bootstrap, CSS
 • สามารถใช้งาน Microsoft SQL Server
 • มีประสบการณ์เขียน PHP หรือ modify WordPress

19-Sep-18

 

Applied
 • 3-5 years exp in Digital Marketing
 • Fluent in English
 • Creativity with proactive personality

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Well to fluent in English/ Chinese
 • Thai nationality Age between 22 - 35
 • At least 1-2 year experience in sales, experienced

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Prepare BOQ , Tender , Auto CAD
 • ปสก.ถอดแบบประมาณราคา สอบราคาวัสดุ 5-7ปี
 • จบโยธา ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและเคยอยู่ผู้รับเหมา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command in English
 • TOEIC more than 650 scores
 • Having experiences in Sales at least 1 years

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Handle all administration jobs
 • Great interpersonal and coordination skill

18-Sep-18

 

Applied
 • Excellent command of English
 • branding experience background
 • Cross cultural experience is preferred

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree's in any field
 • Communicable in English
 • 1-2 years of Experience in Admin or new grads

18-Sep-18

 

Applied
 • Developing strategies
 • agency management
 • Excellent command in English

18-Sep-18

 

Applied
 • Qualitative, Quantitative
 • data analysis
 • customized research

18-Sep-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีในงานบริการหลังการขาย/งานธุรการ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานและประสานงานกับลูกค้า

17-Sep-18

 

Applied
 • Sourcing and recruitment marketing
 • Managing online and offline recruitment channel
 • Using social media platform in recruitment

17-Sep-18

 

Applied
 • Setting and planning project management
 • Monitoring constructing process and update stage
 • At least 10 years experienced in management and

17-Sep-18

 

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง

17-Sep-18

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

14-Sep-18

 

Applied
 • font Manager
 • Good command of English communication skills
 • Management and supervisory skills

14-Sep-18

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • ประสานงาน บริหารจัดการ

14-Sep-18

 

Applied
 • BIM, Revit
 • สถาปัตยกรรม, Architect
 • Management

13-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

12-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Salary 18 k, 6 days working.
 • Fresh graduate are welcome.
 • Good command of English and Chinese

10-Sep-18

 

Applied
 • นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดการทีมออกแบบ
 • ประสานงานด้Œาน Printing Production กับ Marketing

07-Sep-18

 

Applied
 • ความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
 • การวางแผนและคิดกลยุทธ์ขององค์กร
 • พัฒนาระบบหรือกระบวนการทำงาน

06-Sep-18

 

Applied