• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Ilustrator ได้ดี
  • หากใช้เม้าปากกาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคิดสร้างสรรค์

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.