• มีค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการดี
  • งานขายและงานบริการ
  • มีความมั่นคงและก้าวหน้า

18-Feb-20

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • มีความรู้ระบบ ISO 9001:2015
  • ปฏิบัติงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
  • ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?