• ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาด
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาด
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหาร
 • ในระดับรองผู้จัดการร้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • วุติการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี
 • ระดับผู้จัดการแผนกไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีอัธยาศัยดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักความก้าวหน้า พร้อมเติบโตไปกับองค์กร

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านร้านอาหาร

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานเบเกอรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.