• อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์

11 hours ago

 

Applied
  • ผู้หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • แต่ละเดือน (ภงด.53 และ ภงด.3 เท่านั้น)

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?