• ประสบการณ์งานเลขานุการบริษัทและกิจการผู้ถือหุ้น
 • ปริญญาตรี Finance, Business Administration, Legal
 • จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)

35 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า (กำลัง)
 • มีประสบการณ์งานโครงการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว.สามัญ (สฟก.)

21-Feb-19

 

Applied
 • ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • จัดทำอุปกรณ์ความปลอดเพิ่มเติม

21-Feb-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถ พูด – อ่าน – เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การออกแบบ Metal Sheet
 • มีประสบการณ์ด้าน Electric ระบบไฟฟ้า PLC

21-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การออกแบบ Metal Sheet
 • มีประสบการณ์ด้าน Electric ระบบไฟฟ้า PLC

21-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การออกแบบ Metal Sheet
 • ประสบการณ์ด้าน Electric ระบบไฟฟ้า PLC

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิม.6.- ป.ตรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Feb-19

 

Applied
 • จัดทำ Financial Models
 • จัดทำ Monitory Reports
 • จัดทำ SIP & Action Plan

20-Feb-19

 

Applied
 • 3 years experience with .NET Application
 • window application,web application
 • PL/SQL

18-Feb-19

 

Applied