• มีความรู้พื้นฐานในด้านระบบฐานข้อมูล(Oracle , MySQL
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Apache Tomcat หรือ IIS
 • รู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Window server

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Management, IT. or re
 • 8 years’ experience in IT Project, Marketing or re
 • Proven track record in sales and marketing managem

19-May-18

 

Applied
 • - มีความรู้ Unix, Solaris, Oracle, VMware
 • - มีความรู้ Server,Storage, Basic Network,
 • , Storage, Basic Network, DR Solution

19-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong Technical Knowledge database of Oracle
 • 3-5 years’ experience or higher in Database Admin
 • Support Big Data or Data Science team

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of experience in law firm
 • Excellent command in Thai / English
 • Strong knowledge of Thai laws and international

18-May-18

 

Applied
 • จัดทำ Financial Models
 • จัดทำ Monitory Reports
 • จัดทำ SIP & Action Plan

16-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน VAS
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบ SMS
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Telecom

16-May-18

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์/ไตรมาส
 • ติดตามและปรับปรุงแผนการผลิต
 • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

15-May-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์งานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-May-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science,
 • Minimum 3 years experience in SAP Functional
 • SAP Configuration experience

14-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.