• วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้า
  • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

9 hours ago

 

Applied
  • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
  • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

9 hours ago

 

Applied
  • ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้า
  • หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.