• วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
  • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
  • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
  • วางแพลนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
  • ชอบงานพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้า ทัศนคติดี
  • มีความกระตือรือร้น ชอบทำงานนอกสถานที่

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท นิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
  • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษี และ ลิขสิทธิ์

23-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?