• วางแพลนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
  • ชอบงานพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้า ทัศนคติดี
  • มีความกระตือรือร้น ชอบทำงานนอกสถานที่

17-Apr-19

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท นิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
  • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษี และ ลิขสิทธิ์

10-Apr-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?