• เล่า เรื่องดี ชอบการพรีเซนต์ ชอบการเจรจาต่อรอง
  • มีพื้นฐานมาร์เก็ตติ้ง ถนัด power point
  • ตีโจทย์แตก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • วางแพลนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
  • ชอบงานพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้า ทัศนคติดี
  • มีความกระตือรือร้น ชอบทำงานนอกสถานที่

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?