• ประสบการณ์ทำงาน 1 – 2 ปี ด้านการพัฒนาโปรแกรม
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการจัดการ

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?