• - ดูแลให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
  • จัดทำรายงานเรื่องยอดขายและอื่น ๆ
  • ทำเครื่องดื่มตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งตามเมนู

07-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?