• ทำงานแถวตึกอิตัลไทย
  • จัดซื้อ อาหารและเครื่องดื่ม
  • หากมีประสการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-18

 

Applied
  • - ดูแลให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
  • จัดทำรายงานเรื่องยอดขายและอื่น ๆ
  • ทำเครื่องดื่มตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งตามเมนู

21-May-18

 

Applied
  • บุคลิกดี มีความคล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ประสานงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์กร

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.