• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SAP Excel
  • ดูแลคลังสินค้า - ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ ลงบันทึก
  • ตรวจสอบสินค้า - ตรวจเช็คสินค้าขาออก

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?