• เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
  • มีประสบการณ์ในด้านงานวางแผนอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ

14-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.