• มีความรู้ในด้านระบบ ไฟฟ้า และ เครื่องกล
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการเดินรถไฟฟ้า
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้

21-Sep-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน หรือ ปริญญาโท
  • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 12 ปี
  • หากมี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?