• ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๐ ปี
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารอย่างน้อย ๕ ปี

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?