• ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน
  • หากมี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านจัดทำงบประมาณประจำปี

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.