• - มีความรู้และประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า
 • มีความรู้และประสบการณ์งานด้านการขนส่งสินค้า
 • มีความรู้ในระบบ SAP

1 hour ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • ทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอ
 • ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรอื่น ๆ

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพดี

1 hour ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Service mind
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และการวิเคราะห์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่่

1 hour ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีความรู้ด้านกระบวนการสั่งซื้อสินค้า
 • มีความรู้ด้านเอกสารใบกำกับภาษี
 • มีทักษะด้านการสือสาร การประสานงาน และการบริการ

1 hour ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Ability in planning and co-ordination
 • Good Attitude
 • strong management and problem analysis

17-Sep-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ผ่านเข้ามา
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • การให้บริการลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

16-Sep-19

THB30k - 35k /month

Applied
 • ควบคุม วางแผน บริหารจัดการเวลาในการทำสื่อโฆษณา
 • การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาปรับปรุงด้านการตลาด
 • บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด

16-Sep-19

THB30k - 35k /month

Applied
 • คิดออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบ ตกแต่ง
 • การวางแผน และการประสานงานที่ดี

16-Sep-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • วางแผนการตลาด พร้อมบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายการขาย
 • สร้างไอเดียแปลกใหม่ พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด
 • คิดแคมเปญโปรโมชั่น กิจกรรม และสื่อโฆษณา

16-Sep-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

16-Sep-19

THB16k - 20k /month

Applied