• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มี service mind และมีความตั้งใจในการทำงาน

17-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
  • ไม่ต้องทำงานเอกสาร
  • คำนวณตัวเลขแม่นยำ
  • ได้เรียนรู้เรื่องสกุลเงินหลายประเทศ

15-Aug-17

THB13k - 16k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.