• เปิดใบสั่งสินค้าตามที่ลูกค้าแจ้ง
  • รับ Order จากลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หน้าร้าน
  • รับ Order สินค้าจากทางโทรศัพท์

21-Aug-17

 

Applied
  • รับ Order จากลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หน้าร้าน
  • ดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา
  • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น แจ้งโปรโมชั่น

21-Aug-17

 

Applied
  • งานทางด้าน กราฟิค ตัด ต่อ แต่ง ภาพ
  • งานทางด้านกราฟฟิคถ่ายรูปสินค้า แต่งรูปสินค้า
  • ปวส.- ป.ตรี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.