• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

21 hours ago

 

Applied
 • งานนิติกรรม
 • งานกฎหมาย
 • อสังหาริมทรัพย์

16-May-18

 

Applied
 • โฟร์แมนหลังการขาย
 • งานบริหารหลังการขาย
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

16-May-18

 

Applied
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้าง จัดซื้อ
 • กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานด้านการตลาด
 • ควบคุมงบประมาณด้านงานก่อสร้าง งานจัดซื้อและจัดจ้าง

16-May-18

 

Applied
 • วางแผน และควบคุมงานด้านนิติกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยราชการ และประสานการทำงานกับธนาคาร
 • จัดทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สัญญาจ้างเหมา

16-May-18

 

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนงานขาย วางแผนโปรโมชั้น
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และส่งเสริมการขาย
 • สำรวจข้อมูลที่ดิน และประสานงานกับผู้จัดหาที่ดิน

16-May-18

 

Applied
 • วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการ
 • ผ่านงานก่อสร้างระบบสำเร็จรูปมาก่อน
 • สามารถถอดแบบ ประมาณราคา และใช้กล้องสำรวจได้

16-May-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีใจรักในการบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการแก่ผู้สนใจ

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.