• มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขาย  Modern Trade
  • มีความรับผิดชอบ, ภาวะผู้นำ มีความสามารถในการเจรจา
  • การวางแผนงาน บริหารยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, กำไร

24-Jan-20

 

Applied
  • HR Strategy
  • Career management
  • People Development

24-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?