• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ส่งประวัติพร้อมผลงานการออกแบบ
 • Office hours: Monday - Friday (7.40 -17.40)

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • Bachelor Degree in Packaging Technology
 • Office hours: Monday - Friday (7.40 -17.40)

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ติดตามและอัพเดท Trend ด้านเครื่องสำอางตลอดเวลา
 • ปริญญาตรีสาขา การตลาด

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Welcome new graduates
 • Bachelor Degree’s in Finance
 • Good command of English

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command of English
 • Bachelor Degree’s in quantitative field
 • Welcome new graduates

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC 450
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาเภสัชศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC 400
 • MSOffice applications
 • Bachelor Degree in Technology

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in International Business
 • Excellent negotiation and communication skills.
 • Office hours: Monday - Friday

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.40 – 17.40 น.

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Manage all accounting, finance, IR,costing, legal
 • Manage corporate funds,cash flows,foreign currency
 • Planning, analyzing&forecasting investment budget

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • chemistry, cosmetics, skincare, lab, formulator,
 • OEM, organics, organics chemistry, beauty
 • rd, r&d, research and development, makeup, lip

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied